Thursday, 16 November 2017

From fighting to music in the Nimes Arena

The Arena of Nimes has been built about two thousand years ago with the Colosseum of Rome as model. The fighting pit for the gladiators is a lot smaller but still offers capacity for 25.000 spectators. All citizens were invited and the games were very popular.

In the modern times gladiator fights are forbidden but there are still some bull fights, a cruel activity which we do not endorse. The world is becoming more civilized and the Arena is mainly used for concerts and tourists who enjoy Roman architecture. From the top ring we have an excellent view of the sand circle below us. On the other side of the tribune is a lady posing for a photographer.

Back in the dungeons, we reflect how it must have been for the gladiators waiting to enter the fighting ring. Some of them were here as trained fighters, others were just prisoners. The dimmed lights increase the suspense, we can feel the tension. Luckily we are now living in the 21st century and we only come here on voluntary basis to have fun.

De Arena van Nimes werd ongeveer 2.000 jaren geleden gebouwd met het Colosseum van Rome als voorbeeld. De vechtput voor gladiatoren is kleiner maar de Arena heeft toch nog een capaciteit voor 25.000 toeschouwers. Alle inwoners werden uitgenodigd en de spelen waren heel populair.

In deze moderne tijden zijn gladiatoren gevechten op leven en dood verboden. Er zijn echter nog wel stierengevechten, een wrede activiteit die wij absoluut verwerpen. De wereld wordt echter beschaafder en de Arena wordt voornamelijk gebruikt voor concerten en toeristen rondleidingen aan mensen die Romeinse architectuur interessant vinden. Van op de bovenste rij hebben we een volledig zicht op de zandpiste onder ons. Aan de andere zijde van de tribunes poseert een model voor een fotograaf. 

Terug in de kerkers beelden we ons in hoe de gladiatoren zich wel gevoeld hebben vooraleer de vechtput te betreden. Sommigen waren getrainde vechters, anderen gewoon gevangenen. De gedimde lichten verhogen de spanning, we voelen het gewoon. Gelukkig leven we nu in de 21ste eeuw en komen we hier enkel op vrijwillige basis voor ons plezier. 
 
Arena Nimes

Arena Nimes toreador

Arena Nimes arches

Arena Nimes dungeons

Arena Nimes locked up

Arena Nimes posing model

Arena Nimes sand pit

Arena Nimes windows arch

Arena Nimes roman walls

Arena Nimes restored

Arena Nimes seats

Arena Nimes city view

Arena Nimes full view

Arena Nimes full piste

Arena Nimes gladiators

Arena Nimes bull fighting

Previous Nimes article: Les Jardins de la Fontaine and temple of Diane

Previous Roman Empire article: Maison Carrée an authentic Roman temple, Nimes

Return to main page

Saturday, 11 November 2017

Les Jardins de la Fontaine and temple of Diane, Nimes

In this article, we see Kristel at the first fountain before entering “Les Jardins de la Fontaine”. The water looks a bit green, probably due to the hot weather. Bridges and statues on the lower levels are very beautiful. In order to reach “Tour de Magne” we had to walk up the hill. This takes a while but the views are worth it. On our way back we pass the ruins of the Roman Temple of Diane.

In dit artikel zien we Kristel aan de eerste fontein vooraleer “Les Jardins de la Fontaine”. Het water lijkt groenachtig, waarschijnlijk van het warme weer. De bruggen en standbeelden op het lagere gedeelte van het park zijn heel mooi. Om de “Tour de Magne” te bereiken dienden we een heuvel op te wandelen. Het duurt wel even maar het is de moeite waard. Op de terugweg passeren we de Tempel van Diane, een Romeinse ruïne. 
 
Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Jardin de la Fontaine Nimes

Previous Nimes article: Restaurant Skab in Nimes

Previous Park article: Alameda Apocada Gardens with its super mosaic tiles, Cadiz

Return to main page

Wednesday, 8 November 2017

Restaurant Skab in Nimes

It was a warm evening in Nimes and restaurant Skab provided one of the best outdoor garden diner experiences you could wish. The restaurant has a good reputation with a rising star chef who received his first Michelin star. We made reservations and tried their five course tasting menu.

The menu consisted of a tomato Mille-feuille, Britany lobster tail, red mullet, veal rump, cheese and a choice of desserts. It was an excellent evening, a good price quality restaurant we recommend.

Het was een warme avond in Nimes en restaurant Skab bood ons één van de beste tuin diner ervaringen die je kan wensen. Het restaurant heeft een goede reputatie met een rijzende sterren chef die zijn eerste Michelin ster reeds binnen heeft. We reserveerden vooraf en probeerden hun vijf gangen degustatie menu. 

Het menu bestond uit een tomaten bladerdeeg, Bretoense kreeft, rode mul, kalfsvlees, kaas en een keuze uit nagerechten. Het was een uitstekende avond in een goed prijs kwaliteit restaurant dat we kunnen aanbevelen. 
 
Restaurant Skab Nimes

Restaurant Skab Nimes

Restaurant Skab Nimes amuse

Restaurant Skab Nimes tomato

Restaurant Skab Nimes red mul

Restaurant Skab Nimes veal

Restaurant Skab Nimes

Restaurant Skab Nimes

Restaurant Skab Nimes

Previous Nimes article: Maison Carrée an authentic Roman temple

Previous Michelin Start Restaurant article: Xpressions lunch at the Beluga Loves You restaurant, Maastricht

Return to main page

Sunday, 5 November 2017

Maison Carrée an authentic Roman temple, Nimes

This monument or temple built during the Roman Empire is more than 2.000 years old. It was dedicated to the sons of Emperor Augustus and seems to be in excellent shape. Standing under the roof supported by enormous columns makes you feel small. It is hard to imagine that people have entered this building for more than 20 centuries.

It served as a temple, museum, church, administration building and probably much more. Our first picture shows a billboard of the movie Nemausus, about the birth of the city of Nimes. Here you can feel and touch history. How did they achieve this or do tele time machines really exist?

Dit monument of tempel werd gebouwd gedurende de periode van het Romeinse Rijk en is meer dan 2.000 jaar oud. Het werd gebouwd ter ere van de zonen van keizer Augustus en bevindt zich in uitstekende staat. Onder het dak staande, ondersteunt door enorme zuilen, voelt een mens zich ineens heel klein. Het is bijna niet te geloven dat er hier meer dan twintig eeuwen, voortdurend, mensen zijn binnen gegaan. 

Het gebouw was een tempel, een museum, een kerk, een kantoorgebouw en waarschijnlijk nog veel meer. Op onze eerste foto zie je een afbeelding van de film Nemausus, over de geboorte van de stad Nimes. Hier kan je de geschiedenis nog voelen en aanraken. Hoe heeft men dit ooit verwezenlijkt of bestaan teletijdmachines toch echt. 
 
Nemausus

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Maison Carree Nimes

Previous Nimes article: General Impressions of Nimes, day and night

Previous Temple article: Wat Rong Khun or the White Temple, Chiang Rai

Return to main page

Thursday, 2 November 2017

General Impressions of Nimes, day and night

We were in the south of France, in a city called Nimes. To our surprise, the city was very green with lots of parks. Getting rid of our car at the main train station was not easy. From the Adagio hotel, we could walk into town. Nimes has few nice buildings and is mainly known for its roman history. The Arena of Nimes is the most impressive. We took a night shot of the former gladiator pit.

We waren in het zuiden van Frankrijk in een stad genaamd Nimes. Tot onze verrassing was het hier zeer groen, met vele parken. Onze auto kwijt geraken was echter geen eenvoudige taak. Van het Adagio hotel, waar we logeerden, konden we gemakkelijk de stad in wandelen. Nimes heeft enkele mooie gebouwen en staat gekend voor zijn Romeinse geschiedenis. De Arena van Nimes is het meest indrukwekkende. ’s Nachts namen we nog een foto van deze gladiatoren put. 
 
Nimes fountain

Nimes station

Nimes Adagio hotel

Nimes walking promenade

Nimes prefecture

Nimes church

Nimes modern art

Nimes buildings

Nimes la bourse

Nimes general

Nimes ceasar

Nimes Arena by night

Nimes by night

Nimes green water by night

Nimes station by night

Previous France article: Notre Dame des Domes, Avignon

Previous General Impressions article: General impressions of Avignon

Return to main page